O2i

Vad är räkningen av rättigheter

En räkning av rättigheter är något som man ofta hör i nyheterna

En räkning av rättigheter är något som man ofta hör i nyheterna, under din historia klass eller ens på ditt kontor eller i radion. Men vet du verkligen vad det innebär och varför det är så populärt? Leta längre. Här är några viktiga fakta om Bill of Rights.

1. Definition. En räkning av rättigheter är en "redogörelse för de viktigaste och grundläggande rättigheter och privilegier" som på uppdrag av lagen. I enklaste av termer, är det i grunden en lista som innehåller de viktigaste rättigheterna för medborgarna i ett visst land. Ett vanligt exempel på detta skulle vara de första tio ändringar i konstitutionen för Europa.

2. Syfte

2. Syfte. Den främsta anledningen till att dessa rättigheter sticker ut bland hundratals handlingar och lagstiftning i en specifik regering beror på att dessa är avgörande för att upprätthålla fred, stillhet och harmoni bland medborgarna. Detta hjälper till att förhindra all olaglig handling och överträdelse mot regeringen. Som ett resultat, spelar räkningen av rättigheter en inneboende roll i ett samhälles kultur, beteende och attityd.

Vad är räkningen av rättigheter. Inrotad Bill of Rights.
Vad är räkningen av rättigheter. Inrotad Bill of Rights.

3. History. Bill of Rights är mönstrad på olika konstitutionella dokument som inte skulle vara tillgängliga i dag om det inte vore för deklaration av Magna Carta i 1215. Magna Carta är den kungliga stadga för politiska rättigheter som ges till de upproriska baroner, furstar och hertigar av kung John. Även känd som The Great Charter, det är där all lagstiftnings lag och regeringspolitik formas, och så småningom leda till skapandet av räkningen av rättigheter för medborgarna.

4. Förankrade Bill of Rights

4. Inrotad Bill of Rights. Dessa räkningar kan överträdas och fransar samtidigt med sinom. Även kallade den inrotade räkningen av rättigheter, innebär detta att lagförslaget kan inte ändras eller ändras genom en vanlig statlig process. Denna särskilda lagförslag kan endast omvandlas eller modifieras genom en folkomröstning i absolut majoritet. Vanligtvis är dessa tillämpas på konstitutionell rättelse eller ändringar.

5. Noterbara Bill of Rights i världshistorien

En räkning av rättigheter är något som man ofta hör i nyheterna. 5. Noterbara Bill of Rights i världshistorien.
En räkning av rättigheter är något som man ofta hör i nyheterna. 5. Noterbara Bill of Rights i världshistorien.

Dessa är de saker som du behöver veta om Bill of Rights

Dessa är de saker som du behöver veta om Bill of Rights. Räkningar av rättigheter varierar faktiskt per land men samma koncept gäller. Nu vet du varför det är så berömd. När allt detta är de viktigaste rättigheter som alla bör följa.