O2i

Hur skall man genomföra PR för din ideell organisation

Framgången för en ideell organisation beror på hur dess riktade marknaden stöder dess mål och ideal. Att få uppmärksamhet av en organisations målgruppen kan vara lite utmanande med tanke på kostnaden för din marknadsstrategi. Den mest effektiva och kostnadseffektiva medel för att få din målgrupp att märka att du är genom PR.

Kom ihåg att ju mer märkbara din ideell organisation är, desto större chans att du kan samla in pengar. Om du vill nå din målgrupp, här är stegen om hur man genomför PR för din ideell organisation.

Förstå ideal din ideell organisation. Innan du kan faktiskt göra PR för en ideell organisation, måste du tror först de mål och syften i organisationen. Detta eftersom du inte kommer att kunna övertyga någon av organisationens ideal om du saknar förtroende för vad du pratar om. Om du tror på något, kommer du att bli säker på det och att kunna övertyga fler människor.

Skriv din marknadsplan

Skriv din marknadsplan. Den viktigaste delen av ditt jobb är att utveckla din marknadsplan. Du måste utveckla en strategi som omedelbart kommer att fånga uppmärksamheten hos din målgrupp. När du är klar med detta, överlämna den till styrelsen för godkännande.

Marknadsstrategi och marknadsföringsstrategi är två olika aspekter

Hur skall man genomföra PR för din ideell organisation. Förstå ideal din ideell organisation.
Hur skall man genomföra PR för din ideell organisation. Förstå ideal din ideell organisation.

Marknadsstrategi och marknadsföringsstrategi är två olika aspekter. Även om dessa termer används omväxlande, bör du bilda en skillnad mellan de två. Fokusera på din marknad strategi, eftersom detta avser metoden för hur du kan nå din målgrupp och hur man kan få dem att tro på organisationens ideal.

Rekrytera volontärer

Rekrytera frivilliga. Efter att noga planera din marknadsstrategi, samla dina volontärer som hjälper dig att sprida ordet om organisationen. Relä dem all den information de behöver för att hjälpa dig utföra dina planer. Kom ihåg att ditt mål är att samla så många människor som möjligt. Se till att de frivilliga som hjälper dig är mycket kapabla att förmedla i uppdragsbeskrivningen för den ideella organisationen.

Förbered material

Förbered material. När du har satt upp ett team som hjälper dig att utföra din marknadsplan, är det dags att förbereda det material du använder. Det kommer att vara fördelaktigt att fokusera på din media kit, eftersom detta kommer att hjälpa dig att få ordet ut. Förbered pressmeddelande material, faktablad och annat material som hjälper dig att vidarebefordra organisationens uppdrag till världen.

Lär känna din målgrupp

Lär känna din målgrupp. I denna typ av arbete, är det mycket viktigt att känna din målgrupp. Undersöka deras behov och de saker som de letar efter i en ideell organisation. Om du kan få dem att tro på organisationens ideal, kan du övertala enkelt för dem att hjälpa dig att samla in pengar.

Sprid ordet och lära sig att kommunicera

Skriv din marknadsplan. Skriv din marknadsplan.
Skriv din marknadsplan. Skriv din marknadsplan.

Sprid ordet och lära sig att kommunicera. I PR, är effektiv kommunikation din stora vapen. Att lära sig att fånga din målgrupp hjärta är nyckeln för att nå ditt mål. Du bör också se till att medlemmarna i den ideella organisationen förstå och stödja de ideal i organisationen och få dem att tro att det är viktigt att föra organisationens ideal i handling. Efter detta, fokusera på din målgrupp. Lär dig att använda media för att hjälpa dig att nå din målgrupp.

Dessa är stegen på hur du effektivt kan bedriva PR för din ideell organisation. Efter dessa steg kan hjälpa dig att föra organisationens uppdrag i handling.