O2i

Hur presentera förändring i småföretag i 3 steg

Förändringar är avgörande för tillväxt och utveckling

Förändringar är avgörande för tillväxt och utveckling. Det är emellertid inte alltid lätt att genomföra förändringar och det är inte alltid lätt att presentera det heller. Om du tycker att det är dags för ditt företag att anställa transformation oavsett stor eller liten, måste man veta att presentera det är precis lika svårt som själva förändringen. Följande bör hjälpa dig att presentera förändringar i små företag i tre steg.

Hur presentera förändring i småföretag i 3 steg. Bestäm hur förändringen kommer att påverka ditt lag.
Hur presentera förändring i småföretag i 3 steg. Bestäm hur förändringen kommer att påverka ditt lag.

  1. Var förberedd. Innan du informera ditt folk som du åstadkomma förändring i företaget, se till att du redan har prognosen de frågor och situationer som kan uppstå när du presenterar de konstruerade planer och beslut. Lägg försiktigt ut din grund, mål och förväntade resultat. Du måste kunna ta itu med dessa frågor för att stödja brådskande omvandlingen. Du måste ha en klar fasta svar på varje fråga som kan kastas på dig annars ditt lag kanske inte fullt ut litar på ditt omdöme och kanske inte kan stödja dig 100 procent på de ändringar du vill anställa.
  2. Bestäm hur förändringen kommer att påverka ditt lag. Oavsett om du håller på att genomföra en mindre eller större förändring i ditt företag, måste du alltid tänka på hur det kommer att påverka ditt folk. Detta är mycket viktigt eftersom du inte kan genomföra bytet själv ensam. Du måste få ditt team enad och fokuserad mot ett specifikt mål, och det är din föreställde förändring. Alla måste vara med så att du kan alla lyckas arbeta för att uppnå nya mål, målgrupp, och liknande. Notera att inte alla människor kan anpassa sig till förändringar mycket väl. Vissa kan få något ur fokus, det finns de som kommer att klaga, och andra kan få väldigt envis inte för att de helt enkelt inte vill följa de förändringar men fullständigt ut av ångest eller rädsla. Du måste lugna och stärka ditt team förtroende att förändringen du agerar på inte bara kommer att vara till nytta för företaget självt, men för varje medlem i gruppen.
  3. Bestäm hur förändringen ska genomföras. Du måste tydligt ange riktlinjer eller anvisningar om hur man ska åstadkomma den förändringen. Förenkla de metoder eller metoder som ingår för alla att komma ihåg och förstå lätt. Om det handlar om ett antal specifika systemförändringar, förvänta dig inte ditt team att memorera varje steg på en gång. Sprida åtgärdslistor för allas enkelhet och bekvämlighet. Detta kommer att spara allas tid och undvika förvirring bland ditt team.

Räkna med att vissa människor fortfarande kan vara ambivalent att ändras även om du betona de fördelar det kan medföra. Därför är det viktigt att vara säker på om dina planer och beslut som ditt lag entusiastiskt kommer att följa en ledare som inte bara gäller gott omdöme, men även projekt förtroende och stabilitet.