O2i

Hur man skriver en juridisk efterfrågan brev

Då och då kan du behöva skriva en rättslig efterfrågan brev där du kommer att be om gottgörelse för något fel som gjordes till dig. Det finns många anledningar till varför du bör skriva en juridisk efterfrågan brev. Till exempel kan du skriva ett brev på grund av personliga tvister med din granne, eller på grund av något med anknytning till arbetet. Oavsett de omständigheter som tvingar dig att skriva den juridiska efterfrågan brev, här är några grundläggande steg för dig att följa.

  • Börja med en upplösning i åtanke. Först av allt bör du börja med de förberedelser. Skriv i den första meningen att brevet du skriver är ett krav brev och att du hoppas på lösning från denna konflikt som du har varit med i. även lägga till andra detaljer och formaliteter från början, t.ex. datum, namn av parterna, et cetera.
  • Ange de faktiska omständigheterna i målet. Därefter måste du ange fakta i målet. Angivande av omständigheterna i målet är mycket viktigt, och du bör veta hur man vinkla fall omständigheterna på ett sådant sätt som kommer att sätta dig i en bra ljus. Kom dock ihåg att du aldrig ska ligga samtidigt som ditt konto på vad som hänt. Bara för att du bör använda ord på ett sätt som är fördelaktigt för dig ger dig inte licens att ljuga. Om du lägger till osanna påståenden i ditt fall fakta, kommer du att se bara bedräglig och kommer att få mindre förtroende från medlarna i konflikten. Vara detaljerad med fallet fakta och inkluderar datum, platser och namnen på inblandade personer och personer som kan ha bevittnat händelsen. Detta kommer att göra ditt fall verkar starkare och mer trovärdig.
  • Party fel. Därefter måste du bestämma vad den exakta fel den andra parten är. Trots allt, du skapar en efterfrågan brev och i en efterfrågan brev du letar efter något som någon kan ge dig, om att något är ett fysiskt objekt eller en åtgärd. Se till att du visar logiken och skälen för dig den andra parten är fel. Om du tror att du förtjänar kompensation för en viss typ av jobb som du har arbetat med, till exempel, måste du identifiera orsakerna varför det är så. Det kan tyckas självklar vid första anblicken, men du måste stödja även de mest uppenbara påståenden med fakta, såsom avtal som du har undertecknat, eller det avtal som du och den andra parten gjort.
  • Specifik efterfrågan. Slutligen, skriv ner exakt kräver att du letar efter. Detta kan vara ekonomiska krav, fysiska objekt som du vill, dokument eller service. Se bara till att efterfrågan är specifik, så att det blir lättare för dig att få det. Om du tror att du har skadats på grund av vårdslöshet av en part, måste du begära särskild ersättning, till exempel betalning av dina sjukhusvistelse räkningar, eller faktiskt pengar.


Hur man skriver en juridisk efterfrågan brev. Börja med en upplösning i åtanke.
Hur man skriver en juridisk efterfrågan brev. Börja med en upplösning i åtanke.

Med dessa steg i åtanke, bör du kunna skapa en effektiv efterfrågan brev som du kan använda i domstol, och som du kan använda för att formellt lansera ett klagomål mot någon.