O2i

Hur man skriver en granskning

De flesta företag kommer att utföra en årlig översyn av sina anställda. Som en del av den årliga översynen kan en chef också kräva medarbetare att ge en peer review. En peer review kan hjälpa en chef avgöra hur väl medarbetare samverkar inom hans avdelning eller med en annan avdelning inom företaget. Skriva en granskning behöver inte vara komplicerat eller ens tråkiga. Att följa stegen nedan hjälper dig att hålla fokus på att skriva en ordentlig granskning.

Hur man skriver en granskning. Det tredje steget i att skriva en granskning är att vara opartisk.
Hur man skriver en granskning. Det tredje steget i att skriva en granskning är att vara opartisk.

Det första steget i att skriva en granskning är att granska det dokument som tillhandahålls. En anställd peer review kommer vanligtvis be om utvärderingar inom flera områden, inklusive men inte begränsat till: ledningskompetens, initiativ anställda, etiska frågor, kvalitet och aktualitet. De flesta anställda recensioner kommer att sättas upp på en poängskala och kommer att be granskaren att ge ett betyg. Du kommer också att uppmanas att göra ytterligare kommentarer när det är möjligt. Om det inte finns någon förberedd utvärdering pappersarbete, kontakta den anställde eller hans chef att avgöra vilken del av jobbet funktionen måste utvärderas.

Det andra steget i att skriva en granskning är att se till att du förstår den anställdes roll i företaget. Du måste förstå vad hans arbetsuppgifter innebär då det är relaterat till din institution. Det är okej att lämna en del av granskningen tom om det området inte är relaterade till din del av organisationen. Till exempel, om granskningen visar finansiell kompetens och den anställde inte lämnar finansiell information till din avdelning, lämna det här avsnittet tomt på blanketten. Bara fokusera på de områden av granskningen där du kan ge information till chefen för att fylla den anställdes utvärdering.

Det tredje steget i att skriva en granskning är att vara opartisk

Det tredje steget i att skriva en granskning är att vara opartisk. Låt inte dina personliga känslor, vare sig positivt eller negativt, påverka dina betyg på den anställde. Till exempel: när du skriver ett peer review, om du betygsätta den anställde en en av fem (med en är den lägsta), på kvalitet och sedan förklara varför. Ge exempel på projekt (er) som returnerades eller inte slutförts, eller förklara där du känner den anställde konsekvent kommer upp kort på din avdelning förväntningar, till exempel: konsekvent tillhandahålla uppgifter sent, med att följa upp med den anställde för ytterligare information, och alla andra frågor. Å andra sidan, om arbetstagaren konsekvent uppfyller eller överträffar kvalitet, då förklara varför du känner den anställde utmärker sig. Kom ihåg att du skriver en recension om det faktiska arbetet, inte på om du personligen gillar eller ogillar den anställde.

Det fjärde steget är det viktigaste steget i peer review

Det fjärde steget är det viktigaste steget i peer review. Granska vad du har skrivit. Tänk på vad det är som anger om den anställde. Ger det chefen en bättre överblick över hur den anställde utför för institutionen? Erbjuder det en bild av områden som kan förbättras? Låter det chefen vet i vilka områden den anställde är väl balanserad? Kom ihåg: poängen med en granskning är inte bara att gradera medarbetare, det är också att hjälpa mål management set och framtida dagordningar för den anställde.