O2i

Hur man passera en parole hearing

Lagar i de flesta civila samhällen förskriva straff för fel doers på ett sätt som det är tänkt att vara reparativ, i sådana samhällen, är straffet strukturerad för att vara en form av social kontroll för att rätta till de människor som inte lyder lagen i landet. Därför blir det viktigt att lagen också innehåller bestämmelser om ett förtida utträde från fängelset för en fånge på hans visa gott uppförande, förstå och acceptera hans brott och misstag. Denna typ av rehabilitering och main-streaming av fångar kallas parole och de flesta fångarna kommer att vara berättigade till en. Och, det är bara så mycket utrymme för att många människor i en landets fängelser. Den ljusa sidan trots, är det inte en kaka promenad för att passera en parole hearing. Du måste uppfylla de parole board och även övervinna offrets invändningar om något. Låt oss ta reda på hur man passera en parole hearing.

För det första, ta reda på förfarandet för att ansöka om villkorlig frigivning

För det första, ta reda på förfarandet för att ansöka om villkorlig frigivning. Normalt en föreskriven Ansökningsblanketten finns som måste fyllas i av fånge, undertecknas och lämnas till det berörda kontor. Vänta ett ärendenummer som ska tilldelas och en case manager som ska tilldelas till din ansökan. Denna person blir då din kommunikation poäng för antydan om schemaläggning av villkorlig frigivning förhör och andra åtgärder som rör din ansökan.

Inom loppet av ett par veckor till ett par år

Inom loppet av ett par veckor till ett par år, beroende på vilken typ av brott och längden av straff, är parole önskemål tas upp av parole board. Vanligtvis blir en fånge berättigad till villkorlig frigivning vid avslutat en tredjedel till hälften av straffet. Detta varierar från stat till stat i Europa Europa. När fången antyds av parole hearing som planerat, kommer följande preparat vara till hjälp för att passera en parole hearing.

  1. Tala till fångens advokat, förvissar chanserna för en lyckad parole hearing, också tala med socialarbetare, fängelse byråer rehabilitering och även den lokala präst. Alla dessa människor kommer att få tips om hur man kan passera parole hearing. De gör det som sin plikt att tillhandahålla relevant rådgivning.
  2. Observera att offret och / eller dess familj ha rätt till representation i en parole hearing. De kan invända mot villkorlig frigivning. Diskutera eventuella frågor som kan tas upp med den intagne advokat och förbereda lämpliga och tillfredsställande svar på dessa invändningar.
  3. Fallet chef eller handläggare och en parole board representant är bra källor för råd i dessa frågor.
  4. Det är inte nödvändigt att ett beslut skall fattas omedelbart efter det parole hearing. Dessutom är det inte alltid så att en fånge gör det att parole under den första förhandlingen själv.
  5. I händelse av att inte göra det till villkorlig frigivning, får den intagne vänta på nästa möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning.
  6. Naturligtvis finns det ett överklagande process - en ansökan kan göras till en nationell överklagandenämnd om den intagne inte är nöjd med domen från parole board i sin hörsel.

Hur man passera en parole hearing. Tala till fångens advokat, förvissar chanserna för en lyckad parole hearing, också tala med socialarbetare.
Hur man passera en parole hearing. Tala till fångens advokat, förvissar chanserna för en lyckad parole hearing, också tala med socialarbetare.

Besittningsrätt av meningen, är karaktären av brott som begås och efterföljande goda uppförande av fången ofta de avgörande faktorerna. Dessa är några tips för att passera en parole hearing.