O2i

Hur man genomför en kvalitetsrevision

Maktfördelning är mycket viktiga att driva en organisation

Maktfördelning är mycket viktiga att driva en organisation. Ingen enda enhet, individ eller grupp ska herre över större delen av gruppen. Det är därför revision finns för att påminna var och en att det finns ett större ansvar till varandra snarare än att bara vara självisk. I detta avseende revision är oerhört viktigt.

Hur man genomför en kvalitetsrevision. Håll det innan du granska.
Hur man genomför en kvalitetsrevision. Håll det innan du granska.

Revision försäkrar också att varje utgång är i nivå om högst förväntningar. Denna uppgift är så viktig att det måste ske med största omsorg och sekretess. Resultaten av revisionerna kommer att diktera nästa steg framåt i ett företag. Här är några tips på hur man genomför högkvalitativ revision.

  • Håll det innan du granska. Innan du börjar revision kontrollera att du har följande: företagets manualer och företagets riktlinjer och rutiner. Detta kommer att vara din huvudsakliga guide i att bedöma arbetet samt systemet. Också hålla händig en god dos av objektivitet.
  • Känna till reglerna för att veta hur de bryter det. Läs, läs, läs och sedan absorbera den manuella om processen ses över. Detta är det bästa sättet för dig att kontrollera och utvärdera. Att veta rättsstaten måste du vara lagen.
  • Planera och erövra. För att inte tappa bort dina revision, göra en konkret plan. Den innehåller alla viktiga detaljer som tidslinjer, placering av revision och guide till den process som granskas. Se alltid till att parterna granskade godkänner din plan. Denna plan kommer att hjälpa dig att behålla objektivitet och hålla dig på tarmkanalen hela tiden.
  • Låg på marken eller av revisionen. Vet gränserna och identifiera det för alla inblandade parter. Införandet av en totala omfattningen i planen kommer att sätta alla i rätt perspektiv. Detta kommer också att hjälpa dig kontrollera om dina mål är i linje med revisionsplanen. Kvalitetskraven ska placeras i en checklista för snabbare och effektivare utvärdering.
  • Vilka är de människor i ditt grannskap? Detta är inte ett spel av spy kontra spion. Därför är det viktigt att du införa nyckelpersoner i denna granskning. Alla har en roll att spela och hjälpa varandra är en stor del av den. Delta i artigheter för en mer effektiv revision.
  • Vad, när, var och varför? Aldrig hålla både revisorer och revisionsobjekten i mörkret. Ge ledningen med en omfattande förteckning över möten. Öppenhet hjälper till att få den sanna pulsen i revisionen.
  • Låt revisionen börja! Starta saker rätt. Ha en allmän församling där revisorerna och revisionsobjekten är närvarande. Här fastställa planen, omfattning, mål och tidpunkten. Detta är en tydlig signal om att man menar allvar. Var noga med att komma ut som mycket mål.
  • Låt oss tala ut. För att få största möjliga samarbete kommer inte ut som diktatorisk. Men kom inte ut som en push över. När intervjuer talar på rätt sätt för att få det önskade svaret. Sedan studera gruppera poster. Kartlägga information som du har samlat. Vara mål i kvalet avvikelser samt goda punkter. Alltid tänka på det goda i företaget. Utreda oegentligheter.
  • De resultat. Företaget förtjänar att veta om det finns oegentligheter. Slutsatser och resultat bör lämnas ut till ledningen.

Kom ihåg att objektivitet är den största vapen revisor. I slutändan kommer alla dra nytta av resultat och reaktioner på revisionen.