O2i

Hur man förstå konstruktion stålbalk

Har du någonsin undrat varför taket inte faller på huvudet eller hur det kan bli 50 våningar i en skyskrapa? Arkitekter, ingenjörer och byggare gör allt se till att det finns balkar att förhindra ett hus eller en byggnad från att kollapsa.

Balkar kan vara gjorda av trä

Balkar kan vara gjorda av trä, legerat stål eller armerad betong. Balkar, tillsammans med kolumnerna med det, är strukturella stöd som bör tåla belastningen vilar ovan. Balken sprider lastens vikt att pressa ner det till kolumnerna eller väggar. Balkar bör varken spänne eller sag. Dock sker balk böjning när strålen försöker rymma trycket av lasten ovanpå det.

Arkitekter och konstruktörer har att göra de nödvändiga beräkningarna beträffande spänningsfördelningen en viss typ av balk kan rymma. Träbjälkar kan vara rätt för ett tvåvåningshus. Men som last och spänner mellan balken och anslutningar kolumnen ökning skulle stålbalkar vara ett bättre val.

Stålbalkar, tillverkade av en legering av kol och järn, används i byggandet eftersom:

  1. Stål är mycket stark vilket gör det strukturellt säker. Det har den högsta styrka-till-vikt-förhållande jämfört med andra balk material.
  2. Stål är mycket stabilt jämfört med material som krymper, varp eller twist som de gamla. Material med dessa egenskaper orsakar problem för fastighetsägarna som måste betala för dyra reparationer.
  3. Stålbalkar är mer stabila och kommer inte att ruttna.
  4. Balkar finns i ett stort antal standardiserade längder och former. Leverantörer kan också klippa, svetsa och forma plåt till byggherre specifikationer.
  5. På grund av framsteg inom ståltillverkning, balk böjning eller krökning är nu möjligt. En konstruktion balk kan böjas till en viss radie för att följa formen av en båge, kupol eller andra oregelbundet formade fasader.
  6. Stålbalkar tar mindre plats, vilket kan användas för att sätta i isolering.
  7. En stålbalk är obrännbart. Även stål kan smälta i extremt höga temperaturer, efter det att stålet har skurits eller gjuten, kan den täckas med en brandsäker substans för att ytterligare skydda byggnaden.
  8. Insektsangrepp i inte ett problem. Termiter och andra insekter inte hittar stålbalkar särskilt välsmakande.
  9. Stålbalkar är mer motståndskraftiga mot de skadliga effekterna som orsakas av orkaner och tornados på byggnader. De är också perfekt att använda i områden som är jordbävningsdrabbade på grund av deras förmåga att absorbera stressen.
Hur man förstå konstruktion stålbalk. Balkar kan vara gjorda av trä.
Hur man förstå konstruktion stålbalk. Balkar kan vara gjorda av trä.

Stålbalkar har gjort det möjligt för arkitekter att utforma byggnader som är visuellt spännande. På grund av de flexibla egenskaper stål, kan strålar nu böjd att skapa dramatiska valv samtidigt som dess strukturella integritet. Traditionella hem använder fortfarande träbalkar och även betongbalkar. Däremot har ett antal bostäder byggts med hjälp av stålbalkar och siffrorna väntas stiga. Stål står sig väl mot elementen och naturkatastrofer. Även stål kan vara dyrare än andra material, med tiden stål visar sig vara mer ekonomiskt val.