O2i

Hur kommunicera effektivt på jobbet

Läs om kommunikation i teambuilding

Kommunikation är utbyte av information, idéer och känslor med andra människor genom ett medium. I den här artikeln fokuserar vi på samtalet som är den vanligaste formen av kommunikation på arbetsplatsen. Effektiv kommunikation är grunden för ett framgångsrikt företag eller organisation. Hur ett företag behandlar utveckling och uppföljning kommunikationskanaler mellan arbetstagare och arbetsgivare visar sitt engagemang för ökad produktivitet och framgång. För att bli en bra kommunikatör, måste vi fokusera på vad vi vill förmedla, vad den andra personen försöker säga oss och flödet av kommunikationen. Dessa grundläggande punkter är avgörande för framgången för all kommunikation, särskilt i arbetslivet. Denna artikel utforskar dessa punkter mer i detalj.

Steg 1

Hur kommunicera effektivt på jobbet. Gör en tydlig punkt.
Hur kommunicera effektivt på jobbet. Gör en tydlig punkt.

Gör en tydlig punkt. När leverera ditt budskap, måste du bestämma vilka delar som är mer relevanta för varje särskild konversation. Ta bort onödiga och irrelevanta delar kan göra konversationen mer intressant att följa. Kroppsspråk, tonfall och ditt utseende kan användas för att öka chansen att ha en effektiv konversation med en kund eller din chef. Du kan initiera ett ämne och locka mer uppmärksamhet genom att prata entusiastiskt och har en positiv kroppsspråk, samtidigt ser smart.

Steg 2

Utveckla effektivt lyssnande. Du behöver också utveckla goda lyssnarvanor. Detta innebär att visa empati när du presenteras med andras problem och bekymmer och frågar rätt fråga för att få mer information om ämnet. Effektivt lyssnande hjälper till att extrahera viktig information från en till synes avslappnad konversation. Lyssna hjälper dig att förstå din kunds önskemål, deras behov och bekymmer, och därför kan du erbjuda en bättre service, vilket ger kortsiktiga ekonomiska vinster och långsiktiga professionella relationer. Effektivt lyssnande hjälper dig också att bygga upp bättre relationer på arbetsplatsen genom att förstå de förslag, återkopplingar och intressen dina kollegor och chefer. All denna information kan användas för att förbättra din personliga och professionella kunskaper och leder till ökad produktivitet och långsiktig framgång.

Steg 3

Kontrollera flödet av konversationen. Denna punkt är avgörande för framgångsrik kommunikation, särskilt i en affärsmiljö där tid är mycket dyrbar och det finns tidsfrister för att uppfylla. Var självsäker och självsäker när ansvarig för ett projekt eller ett möte för att styra de orelaterade diskussioner som kan slösa tid och pengar. Men "kontor darrning" är oundviklig. Folk kommer att prata om filmer, semestrar, bilar och andra orelaterade saker när på jobbet, men de kommer också att tala om affärer, arbete projekt och kampanjer. Hellre än att undvika eller försöka kontrollera dessa typer av samtal, delta och göra det bästa av dem. De kommer att öka din popularitet och hjälpa till att bygga användbara professionella relationer och till och med långvariga vänskapsband.

Steg 4

Läs om kommunikation i teambuilding. Utveckla effektivt lyssnande.
Läs om kommunikation i teambuilding. Utveckla effektivt lyssnande.

Tips för effektiv kommunikation på arbetsplatsen:

  • Var tydlig med dina mål och syftet med samtalet, vad är du försöker uppnå?
  • Säkerställ andra har förstått din poäng genom att be om bekräftelse.
  • Se till att du har förstått andra genom att ställa frågor.
  • Få en skriftlig kopia av överenskomna mål för alla inblandade i möte eller ett projekt. Detta kommer att minska eventuella kvarstående oklarheter om syftet och människors ansvar.
  • Var självsäker. Låt dig inte tryckas in i något du inte vill göra.
  • I konfrontera situationer professionalism. Ge feedback på attityder, men inte attackera personligheter.
  • Icke-verbal kommunikation är lika viktigt som verbal kommunikation. Var uppmärksam på din röst, kroppsspråk och utseende.
  • Walk the talk. Få andras respekt och förtroende genom att ta ansvar för dina handlingar och genom att genomföra vad du råda andra att göra.
  • Reflektera över dina konversationer. Visste du utföra så bra som du gillar? Har din punkt komma över så tydligt som du tänkt?
  • Träna i områden där du behöver mer självförtroende genom att använda kommunikationsförmåga utbildning och övningar.