O2i

Hur förstå strategier för hantering av efterfrågan

Demand management är den strategi som används för styrning av produktionen av varor, men samtidigt ordna för att möta efterfrågan. Det kan också hänvisa till Konsumenternas krav på naturresurser, såsom energi och vatten. Den försörjningskedjan består av människor, utrustning, aktiviteter och resurser som används för att skapa en produkt eller en tjänst. Detta omfattar allt från idé till färdig produkt.

Hur förstå strategier för hantering av efterfrågan. Research.
Hur förstå strategier för hantering av efterfrågan. Research.

En styrning av efterfrågan och supply chain strategi behandlar eventuella problem som ett företag kan stå inför när det gäller utbud och efterfrågan från konsumenterna. Det finns flera problem som ett företag kan möta från det ögonblick av konceptualisering upp till leverans av slutprodukten till konsumenterna.

Här är några faktorer som anses avseende efterfrågan strategi:

  1. Research. Demand management handlar kontrollera tillgången till varor och tjänster. Detta kan också innebära att distributionen av varor för konsumenterna utifrån deras behov. Innan du skapar din strategi, måste du forskning först behoven hos potentiella kunder. Forskningen kan omfatta undersökningar eller filer som kommer att hjälpa dig att styra efterfrågan på varorna utan att stoppa tjänsten.
  2. Lösningar. Tänk på de möjliga lösningar för efterfrågan problem som du kan möta. Ett exempel kan vara transporter. Eftersom efterfrågan på fordon ökar, finns det också en chans att det blir mer trafik. Trafiken är resultatet av efterfrågan på fler fordon. En möjlig strategi som skall användas i detta fall är för människor att använda sina fordon för långa resor. Alternativa metoder kan användas för att resa korta sträckor. Olika strategier kan användas för efterfrågan på vatten och energi. Andra effekter av lösningar för styrning av efterfrågan inkluderar skatter på varor och tjänster eller använder mätare för vatten och el. Detta för att kontrollera användningen av de naturliga resurserna.

Lösningar. Distribution.
Lösningar. Distribution.

Här är några faktorer som beaktas i försörjningskedjan strategi:

  1. Distribution. Fördelning av utbudet för att bringa varorna till kunderna. Några av de metoder för distributionen inkluderar distributörer, tillverkningsanläggningar och lager. Fördelningen innebär också hur varorna skickas till kunderna. Varje aspekt av att föra varorna till kunderna måste beaktas. Detta innefattar metoden för leverans och de medel som används för att göra leveransen.
  2. Research. För att skapa en bra strategi försörjningskedjan, måste efterfrågan prognoser göras. Detta inkluderar efterfrågan planering och ta hänsyn till konsumenternas behov. Att veta denna information kommer att avgöra den rätta strategin försörjningskedjan att använda.

Dessa är några av de saker som måste beaktas för att göra en efterfrågan och supply chain strategi. Ta del av de problem som företaget står inför, forskning eller utveckla sätt att lösa dessa problem och tillämpa den strategi som du skapade för att veta om det skulle lösa de problem som företaget initialt inför. Använda efterfrågestyrning och supply management programvara kan hjälpa till att hantera bolagets nuvarande problem.