O2i

Hur förstå din skuld alternativ

Eftersom effekterna av omfattande ekonomisk nedgång ökar

Eftersom effekterna av omfattande ekonomisk nedgång ökar även de mest ekonomiskt stabila individer och företag befinner sig i ekonomisk fara. Beroendet av kreditkonton ger tillfällig lättnad, men kan så småningom leda till överväldigande skuld. Innan stressen att möta betalning avgifter och hantera fordringsägarna blir outhärdlig, tar sig tid att utvärdera dina alternativ skuldlättnader och arbeta för ett skuldfritt framtid.

  1. För att få bästa förståelse för din skuldsituation, börja med att sammanställa en lista över dina kreditkonton och deras nuvarande ställning. Bestäm vilka skulder är säkrade och oprioriterade, återstoden och betalning belopp för varje konto, de räntor och annan relevant information. Från denna lista bör du få en uppfattning om vilka skulder som är mest angelägna och i vilken ordning de ska betalas. Till exempel bör alla försenade saldon anses vara brådskande (eftersom dessa kommer att påverka din ränta), och kom ihåg att obetalda säkrade skulder kan leda till förlust av egendom.
  2. Den typ av skuld du är skyldig avgör din återbetalning och alternativ lättnad. Fordringsägare och samlare för skulder som medicinska räkningar och kreditkort är mindre aggressiva och mer öppna för förhandling än lån officerare, medan tjänster för stora lokala skulder, såsom verktyg och hyra, kommer ofta att avslutas om inga betalningar görs. I många fall kan du förhindra ytterligare utgifter genom att genomföra en egen plan för skuldförvaltning. Kontakta dina fordringsägare direkt begära räntesänkningar, en minskad månatlig betalning, alternativ konsolidering eller specialiserad hjälp som uppskov och skattelättnader.
  3. Om de flesta av dina skulder är säkrade eller dina oprioriterade skulder är för rejäl överväga fullständig återbetalning, kan du önskar en mer allvarlig åtgärd. Ofta kan du behöva bara professionell rådgivning från företag skuldrådgivning att bedöma och omorganisera din ekonomi. Om du är mest angelägen om att betala av hela skulden snabbt, kan du överväga möjligheten att få en skuld lån. Detta gör att du kan eliminera dina olika skulder och fokusera på att betala tillbaka ett enda lån - men i slutändan, kommer du fortfarande att vara i skuld. Dessutom kan tidigare skadade kredit påverka din förmåga att få en skuld lån.
  4. När de flesta av dina andra skulder alternativ förbrukat, kan du överväga mer intensiva juridiska processer som skuldsanering och konkurs. Konkurs är en juridisk bekräftelse på din oförmåga att betala en skuld, medan skuldsanering kräver att du stoppa utbetalningarna tills en uppgörelse pris kan nås för att lösa skulden. I båda fallen din kredit kommer skadas allvarligt, men det kan repareras mycket snabbare efter en skuldsanering än efter en konkurs.
  5. Oavsett vilken väg du tar, är det bättre att vidta åtgärder än att vänta för borgenären att vidta åtgärder mot dig. Borgenärer kan initiera ofrivillig konkurs, avsluta andra konton du har, och ta dyra egendom om du inte hittar ett sätt att lösa problemet. I värsta fall kan du hamna utan ett hem och inga fler alternativ för att lösa skulden.

    Hur förstå din skuld alternativ. För att få bästa förståelse för din skuldsituation.
    Hur förstå din skuld alternativ. För att få bästa förståelse för din skuldsituation.