O2i

Hur att investera i den kanadensiska aktiemarknaden

Den kanadensiska marknaden har en stadig årlig tillväxt på två till tre procent, denna tillväxt beror främst på bruttonationalprodukten. Kanadensiska banksystem regleras i förhållande till den av de amerikanska banksystem, vilket innebär att de har mindre svängningar på aktiemarknaden. För att förbereda för turbulenta ekonomiska tider, som investerare, kan du satsa på kanadensiska aktier så att du kan ha en bra diversifiering av din portfölj. Lokala och multinationella företag expanderar sin industri i den kanadensiska aktiemarknaden gör det till ett bra citera för investeringar. Det är en bra idé att köpa ett par kanadensiska lagren så att du kan skydda värdet av din förmögenhet.

Betrakta dessa steg i att investera i den kanadensiska aktiemarknaden:

Hur att investera i den kanadensiska aktiemarknaden. Läs om börs och investeringar lager.
Hur att investera i den kanadensiska aktiemarknaden. Läs om börs och investeringar lager.
  • Läs om börs och investeringar lager. Anledningen till detta är att man inte vill investera dina besparingar till något som du inte ens känner av. Tänk allt eftersom investeringarna är riskabla.
  • Sök hjälp. Det finns byråer som erbjuder hjälp med att investera i aktiemarknaden. I Toronto Stock Exchange, det finns mäklare som redan är registrerade hos dem. Du kan söka hjälp från dessa mäklare att starta dina investeringar eftersom dessa yrkesgrupper är redan utbildade inom sina områden så att när de ger råd om dina investeringar, kan du vara ganska säker på att de är korrekta.
  • Lär dig att handla optioner. Du kan använda detta för att få vinst från dina pengar. Lär dynamiken i detta system så att du kan få extra inkomster. Bekanta dig med de högpresterande företag i Kanada så att du vet vilken du kan satsa på. Strategier i alternativ handel kan vara så enkelt som att lära sig alfabetet eller så komplicerat som bekanta med ordboken. Du kan kontakta din mäklare för många kombinationer av strategier. Du kan handla optioner så att dina lager investeringar kommer att säkras. Att köpa eller sälja optioner om du äger en aktie kommer att begränsa din riskexponering. Du kan minimera risken när, till exempel, om du äger lager A och det är för närvarande handel på femtio dollar. Om du vetenskapligt gissar att ditt lager A kommer att gå ner i en kort stund, kan du sälja ett samtal så att du inte drabbas av courtage. Om din gissning visar sig rätt, kommer du att dra nytta av priset av optionen. Om, däremot, går det tvärtom, kommer din risk minimeras genom lager som du håller.
  • Skilj på din lokala marknad och Kanadas marknad. Bekanta dig med detta. Det finns lån som emitteras i USA som är annorlunda när du arbetar med den kanadensiska aktiemarknaden.
  • Se upp för dina investeringar. Du måste regelbundet kontrollera dina investeringar för att se dess status, oavsett om det har ökat eller minskat. Om du har en mäklare, förväntar uppdateringar från dem om dina investeringar. Du kan be om deras råd om vad du ska göra när du möter problem med dina investeringar.
  • Investera på terminer. Detta gör att du kan minimera risken när de investerar. Om du ska göra detta, kan du köpa terminer i Toronto Stock Exchange. Investera på terminer kan få dig att sälja den senare till marknaden vid en viss tidpunkt och pris innan transaktionen inträffar.

Var försiktig i att investera i aktier. Så många ekonomer råder, endast investera hur mycket pengar som du kan och vill att förlora.